Jdi na obsah Jdi na menu
 


v žádnym případě to nejsou všechna znamení později doplnim

29. 1. 2007

4

 Štír - charakteristika znamení

Charakteristika: Lidé narození ve znamení Štíra bývají velkými bojovníky. Jsou velmi všímaví, bystří, vše pozorně sledují a před jejich zraky se sotva něco utají nebo ukryje. Někdy se vyznačují uzavřenou, nesdílnou a samotářskou povahou. Jen velmi těžko se dá odhadnout, jak budou reagovat. Lidé Štíři mají silnou vůli a jakmile si něco usmyslí, nic je nezastaví. Nepostrádají energii ani vytrvalost a jsou schopni obstát i ve složitých životních situacích. Jsou velmi předvídaví a mají bystrého ducha, což jim umožňuje lehce odhalit u druhých nejzranitelnější místo. Štíři berou celý svůj život jako boj se svým vnitřním "já" a se světem, který je obklopuje, proto většinou zůstávají nepochopeni. Jsou zralejší a důkladnější než ostatní lidé a vždy se snaží dostat pod povrch věcí a života. Pro hloubku a nesdělitelnost jejich citů je obtížné se jim přiblížit. Negativními projevy může být jejich mstivost, žárlivost a přecitlivělost. Jejich potřeba vše měnit může přerůst v destruktivní chování.

Zdraví: Lidé ve znamení Štíra jsou velmi odolní. Málokdy stůňou a pokud onemocní, dokáží se vlastní silou rychle uzdravit. K nejcitlivějším místům patří pohlavní orgány. Problémy mohou souviset i s vylučováním, jako zácpa, průjmy. Časté mohou být i úrazy, sportovní zranění nebo křečové žíly. Jako prevence se doporučují vnitřní očistné kúry alespoň dvakrát za rok.

Pracovní předpoklady: Štíři mají rádi složitou práci, která vyžaduje mnoho sil a fantazie, odvahy a vůle. V překonávání překážek a v řešení úkolů jsou velmi trpěliví. Nejlépe se jim bude pracovat samostatně. V případě potřeby se dovedou podřídit, ale přesto těžce snášejí jakoukoli kontrolu. Štíři dokáží dosáhnout úspěchu téměř v každém povolání. Může to být v oborech, které souvisí se zdravím a sexem, například chirurg, ošetřovatel, gynekolog, sexuolog. Mohou být výborní výzkumníci, badatelé, psychologové, detektivové. Seberealizaci naleznou také v obchodě a finančnictví.

Láska: Lidé narození ve znamení Štíra jsou dynamičtí, přitahují k sobě ostatní jako magnet. Sex je pro ně velmi důležitý, přistupují k němu s neobyčejnou lehkostí. Štíři jsou velmi citliví a ke svému partnerskému štěstí potřebují opravdu silné citové prožitky. Od lásky k nenávisti je však jenom krok. Proto nemusí být nouze o krize a náhlé výbuchy v partnerském životě. Pokud jsou správně motivováni, dokáží pro svého partnera udělat téměř vše. Ženy Štíři v sobě mají velkou vášeň a cit, jsou ochotny přinášet oběti. Muži obvykle mají rádi rodinu, ale mohou se v ní projevovat jako příliš silné autority. Štíři se dobře snášejí se Střelcem, Kozorohem, Rybami, Rakem, Pannou a Váhami. Konfliktní vztah mohou mít s Býkem.

Štír - charakteristika muže

Charakteristika: Na první pohled se muž Štír jeví, jako velice klidný a vyrovnaný člověk. Je to ale pouze přetvářka. Ve skutečnosti jeho vnitřek ukrývá obrovské množství vášně a to nejen milostné, ale i týkající se práce, přátelství, jídla, dětí apod. Každého zmátne svými duálními rysy - vášní a rozumem.

Normálně se Štír obklopuje přepychem a má sklon k přemíře jídla, drog, pití, lásky - ale mohou být i výjimky. Jinak je Štír velice výbušný člověk, který neumí prohrávat a to nejen v soutěžení, ale v celém svém životě.

Muže Štíra nikdy nezajímá, co si o něm myslí ostatní. Názory přátel, příbuzných, sousedů či nepřátel nepřekáží žádnému z jeho důležitých rozhodnutí. Pouze pověst jeho partnerky musí být neposkvrněná. Přes svou erotickou povahu neunese výsměch nebo lacinost.

Štír je velice žárlivý, už při sebemenším náznaku, že by se jeho partnerce mohl líbit někdo jiný, ztropí obrovskou scénu. Běda však kdyby byla i jeho partnerka žárlivá! To Štír nikdy nebude akceptovat.

V manželství Štír může nalézt pohodu a klid, omezí tak i své výbuchy a nepříjemnosti na minimum. Jako manžel je velice upřímný a přímý. Nikdy své manželce nebude cokoliv nalhávat. Štír nikdy nedovolí své ženě, aby mu diktovala, co má dělat. Přesto bude k ženě, která mu rozumí, něžný, chápavý a ohleduplný. Její věrnost jí oplatí takovým způsobem lásky, o jakém jiné ženy jen sní.

Jako otec bude přísný. Své děti naučí si vážit majetku, ale i sebe samých. Často dovede být mírný a zábávný, ale nikdy nebude pochyb o tom, kdo je šéf. Hodně dětí bude nesnášet otcovu autoritu a přísnou disciplínu. Jako dospělé si ale uvědomí, jaké měly štěstí, že měly právě takového otce.


3

Panna - charakteristika muže

Charakteristika: Muž ve znamení Panny je schopen lásky téměř výhradně na praktické a materiální úrovni. Pro sny a fantazii nemá příliš pochopení. V lásce Panny hledají spíše kvalitu než kvantitu. Opravdovou lásku prožijí málokdy, jsou totiž příliš vystrašené možným neúspěchem. Raději budou samy než opuštěný a zklamaný. Ačkoliv dokáže svést mnoho žen, většinou to zůstane jen na platonické půdě. Při výběru žen je tento muž velice kritický. Vyhledává pouze slušný, upřímný a ryzí vztah.

Občas se může chovat promiskuitně, ale nikdy mu to nevydrží dlouho. Většinou brzy pochopí, že mu to nikdy nedá tolik, jako vztah s jednou ženou. Většinou když už získáte jeho srdce, jeho láska bude stálá, se stejnou intenzitou mnoho let.

Muž Panna je velice dobrosrdečný a vede v patrnosti všechny maličkosti, na kterých ženám záleží. V manželství jsou tito muži věrní a to samé očekávají i od vás. Rodina je pro něj vším, ale pokud jeho partnerka překročí určité meze, raději požádá o rozvod.

Ačkoliv muži narozeni ve znamení Panny netouží mít své vlastní děti, pořídí-li si je, stanou se velmi svědomitými otci, kteří neustále svým dětem do hlavy vštěpují důležitost vzdělání. Jejich největší chybou může být, když budou ke svým dětem nadmíru kritický a budou od dětí přespříliš očekávat.

Beran - charakteristika znamení

Charakteristika: Beran je znamením nového začátku. Lidé narození v tomto znamení mívají prostou, málo komplikovanou povahu. Mají pevnou vůli, jsou ctižádostiví a touží po nezávislosti. Věří ve vlastní schopnosti a usilují o co nejrychlejší dosažení cíle, který si stanovili. Jsou si vědomi své síly a průbojnosti. Nebojí se žádných překážek a nedají se odradit neúspěchem. Nadšeně se chopí práce i příležitosti, neuvažují dlouho, zda jim stačí síly a schopnosti k vyřešení úkolu. Nevyhýbají se boji. Snaží se věci prosazovat svou vůlí, zatímco rozum a cit poněkud podceňují. Postrádají houževnatost a vytrvalost. Snadno a rychle chápou a mají dobrý postřeh. Berani mohou být někdy sobečtí, neklidní, náladoví a podráždění. Potíže jim dělá dodržování rozumné míry a snadno proto překračují meze.

Zdraví: Hlava je citlivým článkem tělesné schránky. Berani totiž rádi "prorážejí zeď hlavou". S tím souvisí i časté migrény nebo úrazy. Péči vyžadují zuby a oči. Přehnaná fyzická aktivita může způsobit vyšší krevní tlak a nespavost. Berani bývají netrpěliví pacienti. Nevydrží dlouho ležet v posteli a nic nedělat.

Pracovní předpoklady: Berani milují nové a neznámé věci. Mají tvůrčí schopnosti. Jejich plány jsou velkorysé, neberou ohled na podrobnosti. Těší je průkopnická práce, svá povolání vykonávají s velkým nadšením. Dokáží se dobře zorientovat a rychle rozhodovat. Vyhovuje jim řídící pozice. Pracovní rutina a omezování v nich probouzí rebelantský postoj. Vlohy mají pro techniku a vojenství. Mohou se dobře uplatnit i v obchodě, reklamě, žurnalistice nebo umění.

Láska: Berani dostávají rozum zpravidla až ve zralém věku, proto neškodí, když si partnera zvolí později. Ženy se snadno zamilují, ale brzy zase ochladnou. Mívají mnoho ctitelů. Muž by je měl usměrnit. Jsou šťastné, když jim velí někdo, koho si váží. Muži Berani jsou rádi, když je o ně postaráno. Přesto je někdy těžké uvázat je k rodinnému krbu. Potřebují taktní průvodkyně životem. Nejlepšími partnery pro Berany jsou Býci, Blíženci, Střelci, Vodnáři, Ryby. Těžko se sžívají s Rakem kvůli jeho pomalosti, s Váhami a Kozorohem kvůli jejich konzervatizmu a nedostatku představivosti a fantazie.


Beran - charakteristika muže

Charakteristika: Muž narozen v tomto znamení je velice netrpělivý, odvážný a sebejistý a vždy má náskok před ostatními, někdy i sám před sebou. Dokáže být štědrý, sympatický a uctivý, ale zároveň nesnesitelně bezohledný, sobecký a náročný a to zvláště pokud není vše po jeho.
Rád popírá autoritu a myslí si, že se narodil chytřejší než kdokoliv jiný. Možná ano, ale většině lidí to nedělá dobře a proto mu někdy vlivní lidé uštědří tvrdou lekci. V takovém případě hned poběží za Vámi a bude od Vás očekávat útěchu a povzbuzení
Každé milostné dobrodružství bere naprosto vážně, jakoby to byla ta největší skutečná láska na světě. Když se vztah bude rozpadat, pokusí se ho všemi prostředky zachránit a když ani to nepomůže, půjde dál a vše se bude opakovat.
Ačkoliv se na první pohled může zdát, že muž Beran je málomluvný ba co víc ostýchavý, ve skutečnosti je tomu úplně jinak. Beran nemá ve zvyku se okamžitě projevovat otevřeně, zvláště pokud se zamiluje. Patří mezi ty nejvěrnější partnery pokud miluje. Jeho víra v pravdu by mu nevěru nedovolila. Navíc Beran nikdy nedělá nic polovičatě a když opravdu miluje, tak se vším všudy. Je však příliš romantický a stane-li se, že se vytratí ze vztahu romantika, začne se poohlížet jinam. Ženu bere vždy jako svou princeznu, která je něžná, milá a nepostrádá slušné a milé vystupování zejména pak ve společnosti.
Pozor! Muž Beran neunese jediný Váš vyzývavý či obdivný pohled na jiného muže. Jeho žárlivost může jít až do extrému. Ovšem on samotný vyžaduje naprostou svobodu, kterou Vám upírá.
Nikdy nesmíte dát za pravdu jeho nepříteli, pro Berana není nic horšího než zrada od toho nejbližšího. Nebude pro Vás těžké poznat, že Beran o vás ztratil zájem. Chlad a nuda v jeho hlase Vás nenechá na pochybách.
Mezi Beranovi klady patří, že se dokáže první omluvit po hádce, když ho budete nejvíce potřebovat, bude vždy stát při Vás, bude Vám oporou v nemoci i v době, kdy budete nešťastná. Bude Vás neustále povzbuzovat a posilovat Vaše sebevědomí.
V manželství musí mít Beran vždy navrch nebo odejde. O finance se stará sám, ačkoliv hospodařit příliš neumí a rád utrácí. Dokud se nestane velkým šéfem často střídá zaměstnání, ale i tak se o celou svou rodinu dokáže postarat. Beran bude milovaným otcem, který pro své děti udělá maximum, tedy alespoň zprvu. Neopomene však při všem tom rozmazlování na vyžadování tvrdé kázně.2

Panna - charakteristika znamení

Charakteristika: Lidé narození ve znamení Panny jsou praktičtí, rozvážní a v životě se snaží řídit zkušenostmi, a to nejen vlastními. Panny bývají racionální a kritické. Milují pořádek a přesnost a patří k největším nepřátelům zmatku, chaosu a ledabylosti. Jsou mnohostranně nadané. Snaží se postupovat maximálně prakticky. Dovedou rychle rozeznat, co je dobré a špatné, potřebné a nepotřebné. Rychle také postřehnou každou chybu. V jejich myšlení převládá analytický přístup. Zabývají se různými maličkostmi a podrobnostmi, takže se snadno stane, že ztratí celkový přehled o určitém dění a unikají jim souvislosti a celkový smysl. Lidé narození ve znamení Panny projevují zájem o podrobnosti a tajemství ze života druhých. Není to ani ze soucitu ani ze snahy tyto informace zneužít, ale z neukojitelné zvědavosti. Panny mohou působit skromným dojmem. Ve skutečnosti však mají samy o sobě to nejvyšší mínění. K největším chybám těchto lidí patří sobeckost, cynismus a také nerozhodnost.

Zdraví: Panny mívají dobré zdraví, především proto, že samy o sebe úzkostlivě pečují a věnují značnou pozornost zdravému životnímu stylu. Jejich představivost však často vyvolává zbytečný strach z nehod a nemocí. Někdy předstírají nemoc nebo skutečně onemocní v případě, že se chtějí vyhnout nějakým nepříjemnostem. K nejcitlivějším místům patří nervová soustava a střeva. Léčebným prostředkem bývá pobyt v přírodě.

Pracovní předpoklady: Lidé ve znamení Panny jsou velmi efektivní, pečliví a svědomití pracovníci, kteří zvládnou i nejnáročnější úkoly. Jsou dobří v logice, důslednosti a disciplíně. Potřebují najít práci, která by jim dávala pocit důležitosti a užitečnosti. Pro jejich motivaci a výkonnost je důležitý pocit, že práce je užitečná a významná, i když jsou pouze malou součástí pracovního kolektivu. Skvěle se uplatní v oboru finančnictví, jsou dobrými účetními, analytiky, statistiky, ale také právníky, učiteli nebo konstruktéry. Svou přesnost mohou uplatnit jako optici či hodináři.

Láska: Panny mívají dvojí tvář a skrývají v sobě mnoho protikladů. Na jedné straně jsou chladné, na druhé straně však velmi citlivé a vnímavé. Při výběru partnera jsou velmi opatrné a náročné. Proto někdy zůstávají osamělé. Ve skrytu duše touží po upřímném, čistém a ryzím vztahu, ale bojí se hlubokých citů a neumějí je vyjádřit. Ženy bývají spolehlivé a vtipné manželky. Muži se dobře starají o své zdraví i o pořádek v domácnosti. Panny hledají partnera, kterého by si mohly vážit. Jsou šťastné s Váhami, Kozorohem, Štírem, Býkem, Rakem a Lvem. Hůře se snesou se Střelcem, Rybami a Blíženci.


 


1

 

 

Lev - charakteristika znamení

Charakteristika: Znamení Lva je symbolem vlády a odvahy. Lidé narození v tomto znamení jsou plni tvůrčí síly. Zdá se jim, že vše hravě zvládnou. Dovedou vymýšlet velké plány, problém však bývá v tom, že jsou mnohdy neuskutečnitelné. Lvi jsou velkorysí. Maličkostmi se zabývají neradi a často je schválně přehlížejí. Milují bohatství, chtějí v životě něco znamenat, chtějí reprezentovat a být uznávanými. Jejich předností bývá zdravý rozum a spolehlivá paměť. Někdy na to hřeší a podceňují učení, které je příliš netěší. Nesnášejí nespravedlnost a brání ty, kterým je ubližováno. Jsou idealisti a stavějí zájem celku nad zájmem jednotlivce. Lvi bývají sebevědomí a ctižádostiví. Chtějí být přirozeným středem každé společnosti. Vášnivě touží po pochvale, cti a uznání. Jejich vadou bývá neschopnost podřizovat se jiným.

Zdraví: Lvi mají poměrně dobré zdraví a silnou vitalitu. Jsou sice náchylnější k různým zraněním a náhlým chorobám, ale bývají imunní vůči dlouhodobým chronickým onemocněním. K nejcitlivějším místům patří zrak, páteř a srdce. Především ve vyšším věku jsou citliví na onemocnění srdce a problémy související s krevním oběhem.

Pracovní předpoklady: Tvořivá mysl činí ze Lvů velmi schopné a dynamické spolupracovníky. Mají skvělý organizační talent a schopnost získat si autoritu. Nejvíce jim vyhovují řídící funkce. Musí mít pocit, že stále postupují kupředu. Neztrácejí sebevědomí ani v kritických situacích. Dokáží si udržet přehled a chladnou hlavu. Lev je tvůrčí znamení, proto v práci dokážou projevit svoje nadání, schopnosti a tvořivost. Mohou být úspěšnými řediteli, vedoucími, velvyslanci nebo vůdci politických stran. Láká je zábavní průmysl, vhodná jsou i svobodná umělecká povolání.

Láska: Pro Lva je láska něčím, co musí být rozehráno naplno. Musí být nápadná a dramatická. Lvi jsou romantičtí a touží po zbožňování. Kvůli lásce jsou ochotni mnoho obětovat a překračovat obvyklé hranice. Těžko jim lze odolat. Ženy jsou sexuálně zaměřené a přitažlivé. Manželka ve znamení Lva je dobrá hospodyně, pečuje o svůj zevnějšek, ale vyžaduje také hodně pozornosti. Muži jsou vášniví milovníci, pozorní a štědří. Bývají velmi žárliví. Milují společnost a neradi zůstávají doma za pecí. Vhodnými partnery mohou být Lvi, Váhy, Raci, Střelci, Berani, Blíženci. Chladně na ně působí Vodnář a Býk.


Lev - charakteristika muže

C
harakteristika:
Muž Lev je velice vášnivý, galantní, hrdý a marnivý. Velice lehce si získá srdce každé ženy, která nemá srdce z kamene. Jeho velkou chybou je žárlivost, která nezná mezí. U své partnerky bude kontrolovat každý její krok a to neustále. Žít se Lvem nebude vůbec jednoduché.

Lev vedle sebe potřebuje stabilní osobnost, která v poklidu přejde každé jeho záchvaty zuřivosti. Ve společnosti chce být vždy středem pozornosti, jeho partnerka ho tam nesmí převyšovat. Navíc jeho partnerka musí být vždy velice krásná, upravená, jelikož se s ní rád chlubí.

Jedna z jeho kladných vlastností je to, že je velice šikovný a zručný. Nespoléhá na opraváře, ale nejprve se pokusí, vše opravit sám. V zaměstnání většinou ví co chce a také toho většinou i dosáhne.

V manželství se ze Lva stává velice laskavý, dobrosrdečný pán rodiny. Svou partnerku bude zahrnovat dary a krásnými slůvky, nikdy neopomene pozvednout její sebevědomí. Občas vyrazí na pánskou jízdu, občas propadne hráčské vášni, ale pokud jeho partnerka bude silná v kramflecích, mnohonásobně jí vše vynahradí.

Jinak Lev ze všeho nejvíce miluje krásu a tudíž si jeho partnerka bude muset zvyknout, na jeho obdivné pohledy na každou krásku v okolí. Běda, když se s ním partnerka z tohoto důvodu rozejde. V ten moment ztropí takovou dramatickou scénu, že jen velice silná žena mu neodpustí a nepůjde s ním dál.

Lev patří mezi nejvřelejší a nejbáječnější otce, ne které děti s láskou vzpomínají pocelý svůj život.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář